Кәсіпкерлік

2019 жылғы 1 қазанына

Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны

Жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны, бірлік

Жалпы жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

5 489

12,2%

Жеке кәсіпкерлер

31785

70,6%

Шаруа қожалықтары

7 751

17,2%

Барлығы

45 025

100%


Кәсіпкерлік

2019 жылғы 1 наурызына

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

5 311

12,2 %

Жеке кәсіпкерлер

 

31 512

72,6 %

Шаруа қожалықтары

 

6 590

15,2 %

Барлығы

 

43 413

100 %


Кәсіпкерлік саласы

2019 жылғы 1 ақпанына

 

Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны

Жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны, бірлік

Жалпы жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

5 271

12,27%

Жеке кәсіпкерлер

31110

72,43%

Шаруа қожалықтары

6 567

15,3%

Барлығы

42 948

100%


Кәсіпкерлік саласы

 

2018 жылғы 11 айдың қорытындысы

 

Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны

Жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны, бірлік

Жалпы жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

5 251

12,33%

Жеке кәсіпкерлер

30916

72,6%

Шаруа қожалықтары

6 418

15,07%

Барлығы

42 585

100%

 


Кәсіпкерлік

2018 жылғы 9 айдың қорытындысы

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

5 124

66,7%

Жеке кәсіпкерлер

 

30125

80,1%

Шаруа қожалықтары

 

6 144

95,1%

Барлығы

 

41 393

80 %

 

Кәсіпкерлік

2018 жылғы 1 маусымына

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

5 011

12 %

Жеке кәсіпкерлер

 

29 464

73 %

Шаруа қожалықтары

 

5 673

14 %

Барлығы

 

40 148

100 %


Кәсіпкерлік

2018 жылғы 1 мамырына

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

5 019

12 %

Жеке кәсіпкерлер

 

29 044

73 %

Шаруа қожалықтары

 

5 414

13 %

Барлығы

 

39 477

100 %


Кәсіпкерлік

2018 жылғы 1 сәуіріне

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 993

12 %

Жеке кәсіпкерлер

 

28 551

73 %

Шаруа қожалықтары

 

5 214

13 %

Барлығы

 

38 758

100 %


Кәсіпкерлік

2018 жылғы 1 наурызына

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 974

13%

Жеке кәсіпкерлер

 

28 075

73,6 %

Шаруа қожалықтары

 

5 088

13,3%

Барлығы

 

38 137

100%


Кәсіпкерлік

2018 жылғы 1 ақпанына

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 932

13%

Жеке кәсіпкерлер

 

27 840

73,6 %

Шаруа қожалықтары

 

5 075

13,4%

Барлығы

 

37 847

100%


Кәсіпкерлік

2018 жылғы 1 қаңтарына

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 887

13%

Жеке кәсіпкерлер

 

27 500

73,4 %

Шаруа қожалықтары

 

5 063

13,5%

Барлығы

 

37 450

100%


Кәсіпкерлік

2017 жылғы 1 желтоқсанына

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 859

13%

Жеке кәсіпкерлер

 

27 776

74 %

Шаруа қожалықтары

 

5 065

13,4%

Барлығы

 

37 700

100%


 

Кәсіпкерлік

2017 жылғы 1 қарашасына

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 842

13%

Жеке кәсіпкерлер

 

27 542

74 %

Шаруа қожалықтары

 

4 952

13,3%

Барлығы

 

37 336

100%


Кәсіпкерлік

2017 жылғы 1 қазанына

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 827

13%

Жеке кәсіпкерлер

 

27 656

74,2%

Шаруа қожалықтары

 

4 760

12,8%

Барлығы

 

37 243

100%

     
 

Кәсіпкерлік

2017 жылғы 1 қыркүйегіне

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 790

13%

Жеке кәсіпкерлер

 

27 491

74,6%

Шаруа қожалықтары

 

4 554

12,4%

Барлығы

 

36 835

100%


Кәсіпкерлік

2017 жылғы 1 тамызына

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 810

13,1%

Жеке кәсіпкерлер

 

27 548

74,9%

Шаруа қожалықтары

 

4 399

12%

Барлығы

 

36 757

100%


Кәсіпкерлік

2017 жылғы 1 шілдеге

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 781

13,2%

Жеке кәсіпкерлер

 

27 264

75,1%

Шаруа қожалықтары

 

4 241

11,7%

Барлығы

 

36 286

100%


Кәсіпкерлік

2017 жылғы 1 маусымға

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 773

13,3%

Жеке кәсіпкерлер

 

26 883

75,1%

Шаруа қожалықтары

 

4 155

11,6%

Барлығы

 

35 811

100%


Кәсіпкерлік

2017 жылғы 1 мамырға

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 718

13,2%

Жеке кәсіпкерлер

 

27 000

75,8%

Шаруа қожалықтары

 

3 916

11%

Барлығы

 

35 634 

100%


Кәсіпкерлік

2017 жылғы 1 сәуірге

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 786

13,6

Жеке кәсіпкерлер

 

26 608

76,5

Шаруа қожалықтары

 

3 844

10,9

Барлығы

 

35 325

100%


Кәсіпкерлік

2017 жылғы 1 наурызға

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 775

13,5

Жеке кәсіпкерлер

 

26 967

76,4

Шаруа қожалықтары

 

3 583

10,1

Барлығы

 

35 325

100%

 


Кәсіпкерлік

2017 жылғы 1 ақпанға

Кәсіпкерлік қазмет субъектілерінің түрі

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны, бірлік

Жалпы тіркелген ШОБ субъектілерінің ішіндегі үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

 

4 629

12,1

Жеке кәсіпкерлер

 

30 197

79,2

Шаруа қожалықтары

 

3 319

8,7

Барлығы

 

38 145

100%

 


Кәсіпкерлік

2016 жылдың қорытындысымен

Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің түрі

Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік

Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санындағы үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

4 629

12,1

Жеке кәсіпкерлер

30 197

79,2

Шаруа қожалықтары

3 319

8,7

Барлығы

38 145

100%

 


Кәсіпкерлік

2016 жылдың 1 қазанына

Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің түрі

Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік

Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санындағы үлесі, %

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

4 647

11,7

Жеке кәсіпкерлер

32 374

81,2

Шаруа қожалықтары

2 845

7,1

Барлығы

39 676

100

 

7.10.2016ж.


Кәсіпкерлік

2016 жылдың 1 шілдесіне

Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің түрі

жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік

Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар

4 670

Жеке кәсіпкерлер

33 676

Шаруа қожалықтары

2 846

Барлығы

41 192

 

Cауда

Атауы

2016 жыл қаңтар-маусым

млн теңге

үлес салмағы, қорытындыға  %-бен

қаңтар-маусым

Бөлшек сауда көлемі 

102 640,7

 4,1 %

Көтерме сауда 

59 754,4 

0,9 %

 

15.07.2016


Кәсіпкерлік

2016 жылдың 1 сәуіріне

Атауы

Көрсеткіштер

1

Шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы жұмыс істеп тұрған субьектілердің саны

40 869  бірлік

1,1

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

4 650

1,2

Жеке кәсіпкерлік

33 427

1,3

Шаруа қожалықтары

2792

2

Тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

46 661

Атауы

2016 жыл қаңтар-ақпан

млн теңге

үлес салмағы, қорытындыға  %-бен

қаңтар-қараша

Бөлшек сауда көлемі 

29956,3

3,7 %

Көтерме сауда 

15689,8

11,0 %

Кәсіпкерлік

2016 жылдың 1 қаңтарына

Атауы

Көрсеткіштер

1

Шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы жұмыс істеп тұрған субьектілердің саны

41 651 бірлік

1,1

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

4510

1,2

Жеке кәсіпкерлік

34 363

1,3

Шаруа қожалықтары

2 778

2

Тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

46 868

2015 жылдың 1 желтоқсанына

Атауы

қаңтар-қараша

млн. теңге

үлес салмағы, қорытындыға  %-бен

қаңтар-қараша

Бөлшек сауда көлемі 

166 904,6

2,5 %

Көтерме сауда 

102 312,3

9,3%

Кәсіпкерлік

2015 жылдың 1 қазанына

Атауы

Көрсеткіштер

1

Шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы жұмыс істеп тұрған субьектілердің саны

42 725 бірлік

1,1

Шағын кәсіпкерлік субъектілері

4494

1,2

Орта кәсіпкерлік субъектілері

73

1,3

Жеке кәсіпкерлік

35 406

1,4

Шаруа қожалықтары

2 752

2

Тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

47 591

2015 жылдың 1 қазанына

3

Мемлекеттік бағдарламалар бойынша оқыту

722

3,1

«Бизнес кеңесші-1» компоненті

698 адам

3,2

«Іскерлік қарым-қатынас» 1 этап

17 адам

3,3

«Назарбаев Университеті»

12 адам

3,4

«Іскерлік қарым-қатынас» 2 бағыты

2 адам

 

2015 жылдың 3 тоқсанына

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасын жүзеге асыру 

Атауы 

қаралды, млн.тг

игерілді, млн.тг

Пайыздық мөлшерлеремені субсидиялау 

595,2

595,2

Өндірістік инфрақұлымды дамыту 

1 572,1

-

Гранттық қаржыландыру

12

8

Кәсіпкерлердің несиесін ішінара кепілдендіру 

110

109,2

 

2015 жылдың 3 тоқсанына

Атауы

қаңтар-мамыр

млн теңге

үлес салмағы, қорытындыға  %-бен

қаңтар-мамыр

Бөлшек сауда көлемі 

117 033,2

6,6 %

Көтерме сауда 

68 503,5

10,3%

Кәсіпкерлік

2015 жылдың 1 шілдеге

Атауы

Көрсеткіштер

1

Шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы жұмыс істеп тұрған субьектілердің саны

40 842 бірлік

1,1

Шағын кәсіпкерлік субъектілері

4 389

1,2

Орта кәсіпкерлік субъектілері

72

1,3

Жеке кәсіпкерлік

33 728

1,4

Шаруа қожалықтары

2 653

2

Тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

6 097

2015 жылдың 1 шілдеге

3

Мемлекеттік бағдарламалар бойынша оқыту

722

3,1

«Бизнес кеңесші-1» компоненті

698 адам

3,2

«Іскерлік қарым-қатынас» 1 этап

11 адам

3,3

«Назарбаев Университеті»

11 адам

3,4

«Іскерлік қарым-қатынас» 2 бағыты

2 адам

 

2015 жылдың 2 тоқсанына

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасын жүзеге асыру 

Атауы 

қаралды, млн.тг

игерілді, млн.тг

Пайыздық мөлшерлеремені субсидиялау 

660, 1

495,1

Өндірістік инфрақұлымды дамыту 

1 572,1

-

Гранттық қаржыландыру

12

8

Кәсіпкерлердің несиесін ішінара кепілдендіру 

45

33,5

2015 жылдың 2 тоқсанына

Атауы

қаңтар-мамыр

млн теңге

үлес салмағы, қорытындыға  %-бен

қаңтар-мамыр

Бөлшек сауда көлемі 

69 104,1

5,5%

Көтерме сауда 

39 871,2

7,1%


Кәсіпкерлік

2015 жылдың 1 сәуіріне

Атауы

Көрсеткіштер

1

Шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы жұмыс істеп тұрған субьектілердің саны

40 031 бірлік

1,1

Шағын кәсіпкерлік субъектілері

4 052

1,2

Орта кәсіпкерлік субъектілері

71

1,3

Жеке кәсіпкерлік

33 152

1,4

Шаруа қожалықтары

2756

2

Тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

45 604

2015 жылдың 1 қаңтарына

3

Мемлекеттік бағдарламалар бойынша оқыту

977

3,1

«Бизнес кеңесші-1» компоненті

862 адам

3,2

«Жас кәсіпкерлеп мектебі»

60 адам

3,3

«Іскерлік қарым-қатынас» 1 этап

23 адам

3,4

«Назарбаев Университеті»

20 адам

3,5

«Іскерлік қарым-қатынас» 2 бағыты

12 адам

2015 жылдың 1 сәуіріне

4

салық түсімдері

6 млрд. теңге

 

2015 жылдың 1 тоқсанына

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасын жүзеге асыру 

Атауы 

қаралды, млн.тг

игерілді, млн.тг

Пайыздық мөлшерлеремені субсидиялау

660, 1

330,1

Өндірістік инфрақұлымды дамыту 

1572,1

-

Гранттық қаржыландыру

12

-

Кәсіпкерлердің несиесін ішінара кепілдендіру 

45

22,5

Бизнеске сервистік қызмет көрсету 

-

-


 

Құрылған күні: 30-03-2015 18:43
Жаңартылған күні: 24-10-2019 19:21

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика